Vissa prisjusteringar kommer att ske  2020-01-01. De nya priserna finner ni inom parenteserna

KMA dokumentation BYGG                                                                                                                                8000:-

Grundutförande

Önskar kunden ytterligare dokumentation utöver vad som ingår i grundutförandet eller önskar att göra om befintlig dokumentation så tillkommer det en kostnad om 800:-/timmen eller enligt annan överenskommelse/offert.

 

 

KMA dokumentation EL                                                                                                                                       9000: -

Grundutförande

I grundutförandet ingår det ett kundanpassat egenkontrollprogram.

Önskar kunden ytterligare dokumentation utöver vad som ingår i grundutförandet eller önskar att göra om befintlig dokumentation så tillkommer det en kostnad om 800:-/timmen eller enligt annan överenskommelse/offert.

 

 

Arbetsmiljöhandbok dokumentation                                                                                                                  11 000: - 

Grundutförande

Kundanpassning av grundutförandet  

0-9 anställda                                                                                                                                                              5000:-

10-15 anställda                                                                                                                                                         10 000:-

16-24 anställda                                                                                                                                                        20 000: -

25 anställda eller fleroffereras

 

SBA dokumentation                                                                                                                                              2000:-

Grundutförande


Räddningsplan-fallskydd                                                                                                                                     1500:-

Grundutförande


KMA ansvarig                                                                                                                                                     Pris enligt offert

 

All dokumentation levereras i en pdf fil och med kundens logotype på dokumenten.

Dokumentation är delvis utformad med formulärfält alt. formulärrutor och detta för att göra arbetet så lättsamt som möjligt.