KMA dokumentation BYGG                                                                                                  10 000:- 
Grundutförande
Önskar kunden ytterligare dokumentation utöver vad som ingår i grundutförandet eller önskar att göra om befintlig dokumentation så tillkommer det en kostnad om 975:-/timmen eller enligt annan överenskommelse/offert. 

 

 KMA dokumentation EL        inkl. egenkontrollprogram                                               11 000: - 
Grundutförande
Önskar kunden ytterligare dokumentation utöver vad som ingår i grundutförandet eller önskar att göra om befintlig dokumentation så tillkommer det en kostnad om 975:-/timmen eller enligt annan överenskommelse/offert.

 

Naturligtvis så utformar vi även KMA dokumentation till andra aktörer inom
bygg och anläggningsbranschen som tex. VS, VENT, RIV m.fl..

Arbetsmiljöhandbok dokumentation                                                                                 14 500: - 
Grundutförande
Grundutförandet kan och bör så klart kundanpassas. detta är något som ni kanske själva vill utföra alt. så kan vi så klar även hjälpa er med detta. Priset varierar ju då så klart beroende på vad och vilka ändringar som ni önskar. Önskar ni få ett fast pis på detta så offererar vi gärna alternativt så utför vi anpassningen löpande på timme a´975:-/tim.


AMP- Arbetsmiljöplan                                                                                                             Pris enligt offert
SBA dokumentation                                                                                                                   3 500:- 
Grundutförande
Räddningsplan-fallskydd                                                                                                         1  900:- 
Ingår numera i KMA dok. enl. ovan
Grundutförande
All dokumentation är delvis utformad med formulärfält och- eller formulärrutor och all dokumentation levereras i en pdf fil och med kundens logotype i dokumenten.

Tjänster
KMA ansvarig                                                                                                                                Pris enligt offert
Bas-U                                                                                                                                              Pris enligt offert
KMA samordnare ( ISO 9001, 14001, 45001 )                                                                          Pris enligt offert