Egenkontrollprogram

Alla företag som utför elinstallationer måste ha ett egenkontrollprogram.

Egenkontrollprogrammet beskriver de rutiner som ett företag behöver för att säkerställa att deras installationsarbete utförs av personer med rätt kompetens, på rätt sätt samt att arbetet kontrolleras i tillräcklig omfattning.

Krav på egenkontroll innebär att elinstallationsföretagen får ett ansvar att själva kontrollera att de bedriver verksamheten enligt de krav som finns. Hur omfattande och detaljerat egenkontrollprogrammet ska vara beror på hur stort företaget är och vilken typ av arbete som utförs.

Kraven på egenkontrollprogram finns beskrivna i Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elinstallationsföretag och om utförande av elinstallationsarbete - ELSÄK-FS 2017:3

Vi på KMA Tjänst AB kan hjälpa er att ta fram ett egenkontrollprogram och vi hjälper er gärna även att ta fram de styrdokument som ni behöver för dess efterlevnad och detta samlat i en så kallad KMA pärm.

©Copyright 2018 KMA Tjänst AB