AMP - Arbetsmiljöplan        AFS 1999:3 8§

Arbetsmiljöplanen är ett styrdokument för alla som jobbar på arbetsplatsen. Den är till för att identifiera risker samt beskriva åtgärder för dessa risker. Den ska helt enkelt vara ett stöd som gör att arbetet kan utföras i en trygg och säker miljö för alla som deltar i projektet.

Planen ska innehålla både övergripande regler och mer specifika ordningsregler och ska bestå av tre olika delar:

 • De regler som gäller på arbetsplatsen.
 • En beskrivning av hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras.
 • De arbetsmiljöåtgärder som ska förhindra olycksfall vid bland annat följande arbeten:
  • arbete med risk för fall,
  • schaktningsarbete med risk för ras,
  • arbete med vissa kemiska eller biologiska ämnen,
  • arbete i närheten av högspänningsledningar,
  • arbete som medför risk för drunkning,
  • arbete i brunnar och tunnlar,
  • arbete vid vilket sprängämnen används,
  • arbete med montering av tunga byggelement,
  • arbete på plats eller område med  passerande fordonstrafik samt
  • rivning av bärande konstruktioner eller hälsofarliga material eller ämnen. 

Vi kan hjälpa er att utforma er arbetsmiljöplan samt att bistå er under projekts gång med råd och stöttning gällande.