KMA dokumentationen som ger dig mera tid för annat

Allt fler beställare kräver redan vid upphandling att ni ska kunna påvisa att ert arbete bedrivs med fokus på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Att ha en systematisk arbetsgång genom hela projektet kräver inte bara att man kan jobbet som sådant utan även att man har de rätta styrdokumenten för att säkerställa att ni uppnått kraven och detta genom exempelvis ett kontrollprogram, en miljöplan och en kvalitetssäkring.

Vi på KMA Tjänst AB hjälper er att ta fram de styrdokument som ni behöver för just er verksamhet och vi självklart så hjälper vi gärna till med att vägleder er i hur ni kan arbeta på ett smidigt och systematiskt sätt genom hela projektet gällande KMA arbetet.. 


©Copyright 2018 KMA Tjänst AB