Räddningsplan

Arbetsgivare skall ombesörja att fallskyddslösningar finns på plats, men vad mer…

I AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:3 Föreskrift om användning av personlig fallskyddsutrustning samt Arbetsmiljölagen, säger att arbetsgivare skall ombesörja att fallskyddslösningar finns på plats för personer som arbetar på en höjd eller ett djup av 2 meter där risk för fall föreligger.

Arbetsgivaren är enligt lag skyldig att utarbeta ett komplett fallskyddsprogram. Detta innebär att personalen skall utbildas i att identifiera fallrisker på arbetsplatsen, välja de produkter som lämpar sig bäst för uppgiften samt att personalen vet hur fallskyddsutrustningen skall användas.

Klara kraven och låt oss hjälpa er med dokumentationen.

© 2018 KMA Tjänst AB